Niedziela Palmowa – 13 kwietnia 2014

1. Dziś Niedziela Palmowa, poświęcenie palm na wszystkich Mszach św. Po sumie spotkanie dzieci z klas II i III oraz ich rodziców ws. I Komunii św. i Rocznicy.

2. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz młodzieży za ich zebranie.

3. Rozpoczynamy Wielki Tydzień męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Starajmy się ten czas przeżyć przede wszystkim od strony duchowej, na modlitwie i adoracji.

4. NS: Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. We wtorek o 16.30 w Nowych Sadach Msza św.

5. S: Bóg zapłać Rodzinom, które w minionym tygodniu pełniły dyżur w kościele i Rodzinom, które sprzątały kościół i złożyły ofiarę. W tym tygodniu przygotowują kościół na Święta Parafianie: Kruk Jan, Chruścicki Józef, Szymański Tadeusz, Szymański Dariusz, Sadowska Dorota, Tomankiewicz Krzysztof.

6. S: W Sierakoścach w poniedziałek, wtorek i środę Msza św. o 7.00.

7. S: Zapraszam Panów ze straży pożarnej, zachęcam także młodzież, do trzymania warty przy Grobie Pańskim oraz proszę o przygotowanie ogniska na Wielką Sobotę. Proszę wcześniej o kontakt i potwierdzenie.

8. S: We wtorek o 16.00, zapraszam do przygotowania Ciemnicy i Grobu Pańskiego (zapraszam Rodziny, które pełnią dyżur oraz wszystkich chętnych do pomocy, a szczególnie dzieci i młodzież, obowiązkowo kandydatów do bierzmowania).

9. We wtorek od 8.00 świąteczne odwiedziny chorych (proszę zgłaszać nowe osoby).

10. W Wielki Czwartek dziękujemy za dar sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa oraz modlimy się o nowe powołania do Służby Bożej. Wieczorem liturgia Mszy św. Wieczerzy Pańskiej: w Nowych Sadach o 16.30, a w Sierakoścach o 18.30. Po Mszach przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja: w Nowych Sadach do 21.00, a w Sierakoścach do 22.00.

11. W Wielki Piątek w Sierakoścach adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 8.00. W tym dniu osoby od 14 roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych jak w każdy piątek, natomiast wiernych od 18 do 60 roku życia także post ilościowy (jeden posiłek do syta). W Nowych Sadach o 16.00 Droga Krzyżowa, 16.30 Liturgia Męki Pańskiej i adoracja do 21.00. W Sierakoścach o 18.00 Droga Krzyżowa, a po niej o 18.30 Liturgia Męki Pańskiej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego oraz adoracja do godz. 22.00. Bezpośrednio po Liturgii zaśpiewamy 3 części Gorzkich Żali, a w tym czasie będzie możliwość indywidualnej adoracji Krzyża.

12. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim: W tym dniu zaleca się wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przed południem poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny według następującego porządku: 9.00 – Nowe Sady; 10.00 – Sólca; 10.30 – Osiedle; 11.00 i 13.00 – Sierakośce. W Nowych Sadach o 17.00 Liturgia Wigilii Paschalnej. W Sierakoścach o 19.00 rozpoczniemy uroczystą Mszę św. Wigilii Paschalnej, na którą przynosimy świece. Po Mszy św. sprzątanie kościoła.

13. Porządek Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną: w Sierakoścach Rezurekcja z procesją o 6.00 (nie zastawiać drogi procesyjnej) i suma o 11.00, a w Nowych Sadach o 8.00.

14. Ofiary zebrane przy adoracji Krzyża w Wielki Piątek, przy Grobie Pańskim oraz przy poświęceniu pokarmów są przeznaczone na renowację zabytków Ziemi Świętej.

15. Można nabyć jeszcze paschaliki i baranki wielkanocne. Przypominam o mozliwości przekazania 1% na Caritas (KRS 000246791).

16. Intencje mszalne: – -wtorek: 16.30 – NS: (++Gustaw, Janusz, Krzysztof w rocz. Urodzin); -środa: 16.00 (+Józef Haręza); -czwartek: 16.30 – NS: (O zdrowie i błog. Boze dla całej rodziny); 18.00 – S: (+Władysława Haręza – r. śm.); -sobota – 19.00: (+Tadeusz Bator); -niedziela: 6.00 (+Marek Sadowski); 9.15 – NS: (+Zofia, Antoni Kud); 11.00 (+Janina Korytko, Zofia i Józef Korytko, Zofia i Józef Pyrda, Roman Przybyliński).


V Niedziela Wielkiego Postu – 6 kwietnia 2014

1. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych a po sumie spotkanie członków Akcji Katolickiej.

2. Zgodnie z tradycją od dzisiejszej niedzieli aż do W. Piątku zasłaniamy krzyże w kościele.

3. Bóg zapłać wszystkim parafianom za udział w rekolekcjach wielkopostnych.

4. W piątek w Nowych Sadach Msza św. o 16.00 i Droga Krzyżowa (nie będzie mszy św. we wtorek). Zaś w Sierakoścach w tym tygodniu Msza św. o 7.30, jedynie w poniedziałek i piątek o 17.30 Msza św. a w piątek Droga Krzyżowa.

5. W tym tygodniu we wtorek – 8 kwietnia – będziemy przeżywać spowiedź świąteczną: w Sierakoścach od 15.30 do 17.30, a w Nowych Sadach od 15.45 do 17.00. Proszę zaplanować sobie wolny czas oraz pomóc osobom starszym w skorzystaniu z sakramentu pokuty. Chorych odwiedzę w Wielki Wtorek (15 kwietnia) od godz. 8.00. Proszę zgłaszać nowych chorych. Spowiedź w dekanacie :Czwartek – Hermanowice, Sobota (przed południem) – Rybotycze;(po południu) – Kormanice, Wielki Poniedziałek – Grochowce. Zachęcam do spowiedzi w tym tygodniu w parafii lub poza, abyśmy Wielki Tydzień przeżywali na modlitwie, pojednani z Bogiem i bliźnimi.

6. Następna niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Podczas każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia palm.

7. Za tydzień zapraszam na sumę i spotkanie dzieci z klas II i III oraz ich rodziców ws. I Komunii i Rocznicy.

8. S: Bóg zapłać Rodzinom, które w minionym tygodniu pełniły dyżur w kościele oraz Rodzinom, które wczoraj sprzątały i złożyły ofiarę. W tym tygodniu sprzątają Rodziny: P. Balawejder Tadeusz, Turczyński Franciszek.

9. NS: Bóg zapłać Rodzinom, które sprzątały kościół. W tym tygodniu sprzątają następujące Rodziny: P. Sztur Kazimiera, Kowal Małgorzata.

10. Można jeszcze nabyć paschaliki i baranki wielkanocne.

11. Zamówione są już kwiaty do Bożego Grobu. Dziś po obiedzie (ewentualnie w najbliższych dniach) będziemy zbierać ofiary na ten cel. Zapraszam młodzież- kandydatów do bierzmowania po sumie po odbiór list.

12. Zachęcam do nabycia czasopism katolickich: Niedziela.

13. Intencje mszalne: -piątek: 17.30 – S (+ Zofia, Ryszard Kołodziej i ++ z rodziny.); -niedziela: 7.30 (+Siostry z Róży Żywego Różańca P. Janickiej); 9.15 – NS: (+Helena Gierczak – rocz.; Jan, Maria, Józef, Grzegorz i ++ z rodziny); 11.00 (+Władysława i Józef Haręza).